Főmenü
kezdőlap
iskolai programok
hivatalos tudnivalók
az iskoláról
tantárgyak oldalai
toldy-sport
galéria
kapcsolatok

Egyebek az iskoláról
Archív felvételen a Toldy
Elérhetőség
Iskolavezetés
Toldy Ferencről
Iskolatörténet
Neves toldysok
Monográfia a Toldy Ferenc Gimnáziumról
A Toldy Ferenc Gimnázium alapítványai
Toldy Ferenc Alapítvány
Érdekességek a múltból
Iskolazászló
Iskolánk címere


Toldy Ferenc Alapítvány

A Toldy Ferenc Alapítvány tevékenysége 1991-2005.

Az alapítványt 1990. decemberében hozta létre néhány volt toldys diák és az iskola akkori tantestülete. 1991-ben került bejegyzésre, ténylegesen 1992 óta működik. Az évek során jelentősen gyarapodott az az összeg, amelynek felhasználásáról - figyelembe véve az alapító okiratban rögzített célokat - a kuratórium dönthetett. Az utóbbi években adójuk 1%-át ajánlották fel sokan az alapítványnak.

Az alapító okiratban szereplő célokra megszavazott legfontosabb támogatásokat az alábbiakban foglaljuk össze, egy –egy év munkájának részletes beszámolója az évkönyvekben olvasható.

Támogatjuk az arra érdemes tanulóink tanulmányi célú, külföldi utazásait. Évente 300.000 forinttal segíti az alapítvány a diákcseréket, ezen kívül a kérelmektől függően évente kb. 50-200.000 forintot kapnak az Erdélybe, Németországba, Svájcba és Olaszországba utazó, a diákcsere programban résztvevő gyerekek.

1993-ban a Toldyban kiváló oktató-nevelő munkát végző, illetve végzett tanárok munkáját elismerő díjat hozott létre a kuratórium, az iskola előző igazgatója, Pataki Gyula emlékére. A Pataki-díjat minden év októberében a tantestület titkos szavazással ítéli oda. Eddig tizenhárom, a Toldyban hosszabb ideig tanító tanár kapta meg a díjat.

Biztosítani kívánjuk az oktatáshoz szükséges korszerű eszközök beszerzését, az iskola állagának szinten tartását. A korszerű oktatás tárgyi feltételeit megteremteni az ismert okok miatt egyre nehezebb. Ezeknek a gondoknak a megoldásában is tudott támogatást nyújtani az iskolának az alapítvány: szertárfejlesztésre, számítógép-vásárlásra, könyvek beszerzésére, tantermi berendezések korszerűsítésére fordíthatott jelentősebb összeget az iskola. A hagyományok őrzése, a régi berendezési tárgyak felújítása gyakorlatilag csak alapítványi segítséggel oldható meg. Néhány évvel ezelőtt 300.000 forinttal járult hozzá az alapítvány az iskola zászlójának restaurálási költségeihez és 100.000 forinttal a régi bútorok felújításához.

Feladataink között tartjuk számon a szerényebb anyagi körülmények között élő, tehetséges diákok jutalmazását, segítését. Diákösztöndíjra pályázhatnak a 10., 11. és 12. évfolyam tanulói, amelynek odaítéléséről az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az igazgató és a kuratórium elnöke dönt. A három évfolyamon 1-1 tanuló kaphat évi 50.000 forintot. Ha szükséges, a központi tankönyvtámogatást is kiegészíti a kuratórium.

A kiváló tanulmányi eredményű és magatartású diákok teljesítményét is elismeri az alapítvány. Az érettségiző diákok közül a legjobbak alapítványi díjban részesülnek: végzős osztályonként négyen oklevelet és 5000 forint pénzjutalmat kapnak. Jutalomkönyvek vásárlását kezdetben évente 40.000, ma már 70.000 forinttal támogatjuk, a Toldys Diáknapok és az egyéb rendezvények költségeit néha önkormányzati segítséggel, néha teljes egészében - a kuratórium odaítélése alapján - az alapítvány fedezi.

A kiemelkedő színvonalú munkát végző pedagógusok, kisegítő alkalmazottak eseti jutalmazásában is segítjük a mindig szűkölködő iskolai költségvetést. A Toldyból nyugdíjba ment tanárokkal, kisegítő alkalmazottakkal a kapcsolattartás költségeit is az alapítvány fedezi.

Vannak olyan megítélt támogatások, amelyek szorosan nem tartoznak az egyik említett ponthoz sem, de a kuratórium döntése alapján az alapítvány alapcélkitűzésének - korszerű oktató-nevelő munka - megvalósításához mindenképpen kapcsolódnak, ilyenek a nyári és téli táborok, melyek szervezéséhez az évek során több százezer forintot szavazott meg a kuratórium. Kiállítások, ünnepélyek megrendezését is lehetővé tette az alapítványi támogatás. Nagymúltú iskolaújságunk, A LAP minden számának megjelentetését 10.000 forint nyomdaköltség átvállalásával támogatjuk. Már hatodik éve minden decemberben „alapítványi karácsonyfa” áll az iskola első emeletén.

Azt hiszem ez a - korántsem teljes - beszámoló tükrözi, hogy a Toldy Ferenc Alapítvány működése valóban hozzájárult a korszerű oktató-nevelő munka megvalósításához a Toldyban.

Molnár Péter
kuratóriumi elnök


Kedves Szülők!

Miként az elmúlt esztendőben, úgy idén is a törvény lehetőséget ad arra, hogy adójuk 1%-ának fölhasználásáról szabadon rendelkezzenek. Amint az iskolai évkönyvünkből is kiderül, gimnáziumunk működéséhez jelentős mértékben járul hozzá a Toldy Ferenc Alapítvány.

Ezért kérem Önöket, hogy amennyiben támogatni kívánják iskolánkat, ajánlják föl adójuk 1%-át a Toldy Ferenc Alapítvány javára. (Az alapítvány neve és adószáma:

Toldy Ferenc Alapítvány
19659822-1-41

Az adományok felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt, és az iskolai évkönyvben nyújt tájékoztatást. (Mellékelten küldök egy rövid tájékoztatót az Alapítvány eddigi tevékenységéről.)

Tanulóink és kollégáim nevében előre is köszönöm a támogatásukat.

Budapest, 2005. február 3.

Üdvözlettel:

Porogi András
igazgató

A törvény értelmében a felajánlást tartalmazó borítékot a ragasztást keresztezve alá kell írni, ellenkező esetben a felajánlott összeg nem utalható át.


Az alapítvány kuratóriuma:

Elnök:
Molnár Péter igazgatóhelyettes
Tagok:
Horváth Ádám
Józsa Ildikó
dr.Kiszeli Zsuzsanna
dr.Laczi Magdolna
Perényi Csilla
dr.Pintér Istvánné
Porogi András igazgató

Az alapítvány célja:

Az Alapítvány nagymúltú iskolánk korszerű oktató-nevelő munkája feltételei biztosításához kíván hozzájárulni. Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

Az Alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében:

  • biztosítani kívánja az oktatáshoz szükséges korszerű eszközök beszerzését, az iskola állagának megfelelő szinten tartását

  • ösztöndíjban részesíti a szerényebb körülmények között élő, tehetséges, aktív közösségi munkát végző diákokat támogatja az arra érdemes tanulóink tanulmányi célú külföldi utazását

  • jutalomban részesíti a kiváló tanulmányi eredményű és magatartású diákokat Alapítványi Díjban részesíti a kiváló munkát végző pedagógusokat

Az alapítvány adószáma: 19659822-1-41

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10400126-21415306

 Kereső
csak a honlapon

Társlapok
Öregdiák Egylet
A Toldy építészete

Gyorslinkek
Elérhetőség
A tanév rendje
Dokumentumaink
Oldaltérkép

archívum