Főmenü
kezdőlap
iskolai programok
hivatalos tudnivalók
az iskoláról
tantárgyak oldalai
toldy-sport
galéria
kapcsolatok

Egyéb tantárgyi oldalak
2009.12.16.
Történelem - Szépirodalmi ajánló
2009.09.07.
Történelem filmkeretben
2009.04.07.
Történelem – Történelmi ajánló Németh György tanár úrtól
2008.05.05.
Irodalom - "Szótár" a középszintű vizsga kérdéseihez
2007.02.02.
Matematika
2007.02.02.
Informatika
2007.02.02.
Fizika
2005.05.31.
Irodalom - Irodalmi fogalomtár érettségizőknek


Történelem – Történelmi ajánló Németh György tanár úrtól

TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETTUDOMÁNY

A kiváló francia történész, Marc Bloch írta valahol: „>Apa, mondd, mire jó a történelem?< Egy hozzám igen közel álló diákfiú faggatta így pár éve történész–apját. (…) A történelem, még ha minden egyébre alkalmatlan volna is, még mindig érvként hozhatná fel maga mellett azt, hogy szórakoztató. (…) Az emberi cselekvés látványa ugyanis, vagyis azé, ami a történelem sajátos tárgya, mindennél alkalmasabb arra, hogy az ember képzeletét megragadja.” A történelem tehát elsősorban érdekes. Régi tapasztalat, hogy még a gyengébb képességű vagy a kissé lusta diák is talál benne valami felfedezni valót, valamit, ami a képzeletét megragadja. Ezzel a történelem tantárgy több stúdiumnál talán eleve előnyösebb helyzetben van.

Sokan úgy gondolják – szerintem helytelenül –, hogy a történelem tananyagot „csak meg kell tanulni”, különösebb megértésre nincs is szükség.  Ezzel szemben a történelmi helyzetek és folyamatok megértése – az okok és a magyarázatok keresése – azt feltételezi, hogy több érvényes megközelítés és magyarázat is elképzelhető, megfogalmazható, mint ahogy Montaigne írta: „Felteszek egy kérdést, kaptárnyi zümmög vissza!”

A történelemtanításban a hagyományosnak tekinthető politikatörténeti feldolgozás mellet megjelenik a gazdaság- és társadalomtörténeti elemzés, továbbá helyet kapnak az eszme- és mentalitástörténeti megközelítések is.

A történelem kutatásának és tanulmányozásának módszertana felöleli azokat az eljárásokat, amelyekkel a múltat megismerhetjük. Bemutatja, hogyan kell a történeti forrásokat kezelni, értelmezni és értékelni, megtanulhatjuk, hogyan kell a történeti tényeket kiválogatni és v csoportosítani, hogy az egykori eseményeket és folyamatokat rekonstruálhassuk.

A történelem segédtudományai közül először a klasszikusokat nevezem meg: diplomatika (oklevéltan), kronológia, epigráfia (felirattan), kodikológia (kézirattan) és papirológia (a papiruszokon vagy egyéb felületeken fennmaradt ókori emlékek elemzése). A fontos segédtudományok között tartjuk számon a heraldikát (a címertant), a genealógiát (az eredetkutatást), a szfragisztikát (a pecséttant), a pénztörténetet, a történeti földrajzot és a helytörténetet is.

A történettudomány rokontudományai között tartjuk számon az archeológiát (a régészetet), a filológiát, a nyelvtudományt (ezen belül a nyelvtörténetet), az irodalomtörténetet, továbbá az építészet és a képzőművészetek történetével foglalkozó stúdiumokat.

A történelmi források körébe tartozik (tartozhat) minden, ami a múltból származik. Egy alapvető csoportosítási lehetőséget mutatok be: tárgyi források (tárgyi emlékek), írott források, hagyományok.

[...folytatás az alábbi 1,3 MB-os PDF-fájlban]

Az összeállítást készítette: Németh György történelemtanár

 Kereső
csak a honlapon

Társlapok
Öregdiák Egylet
A Toldy építészete

Gyorslinkek
Elérhetőség
A tanév rendje
Dokumentumaink
Oldaltérkép

archívum