Főmenü

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
az egylet hÍrei
 

Hírlevél, 2006. február

Kedves Iskolatársaim!

Ismét eltelt egy esztendő, sebaj, annyival is fiatalabbak lettünk. De itt az idő, hogy az Egylet multjáról ismét tájékoztassalak benneteket.

Az "oskoláról":

Az Iskola a 150 éves évforduló jegyében szervezte az ismert ünnepségsorozatot, ami az öregdiákok részéről váltakozó látogatottsággal telt el. A kiállitás megtekintése sokakban a kellemes, másokban a kellemetlen élményeket ébresztette fel, de azt bátran lehet állitani, hogy a Toldy büszke lehet számos, sok sikert elért hirességére. Hangverseny és ünnepi mise emelte az ünnepségsorozat fényét.

Az évi rendes közgyülés április 29-én volt, amol az elnöki és pénzügyi beszámolót a közygülés elfogadta.

Ki kell emelni, hogy a közgyülés megszavazta volt tanáraink közül posztumusz tiszteletbeli tagnak: Antall József, Földi Béla, Freisinger Ernő Jávor Albert, Megyeri József, Nagyrenyei Syko Dezső és Szabó Zoltán egykori tanárainkat.

A hóvégi péntekekre szervezett előadások hallgatói nagyjából ugyanabból a körből kerültek ki, mint korábban. Az előadások cimeit és előadóit a korábbi értesitésekből már ismerhettétek.
Az ősz folyamán dr. Sarkadi Balázs kutató tartott előadást az őssejt-kutatásról, helyre rakva mindazt, amit a hétköznapi sajtó eltúlozva, hiú reményeket keltve az olvasóban, számunkra eljuttatott.
Később Ligeti Imre - volt I. kerületi polgármester - emlékezett a BBTE (Budapesti Budai Torna Egylet) megalakulásáról és történetéről, majd Náray-Szabó Gábor a professzorok Batthyany köre elnöke tartott előadást, a Szent István tervről ( Gondolatok a nemzet felemelkedéséről) amit tartalmas beszélgetés, kérdezz-felelek követett.
Az összejöveteleket a Favorit étteremben tartottuk, ahol egy alkalommal két támogató ( az egyik az étterem tulajdonosa) jóvoltából vendégül voltunk látva.

Az Egylet vagyona 2006. Január 31-én 308969.- forint volt, ami - ha tekintettel vagyunk arra, hogy némely tagtársunk a tagsági dijon felül jelentősebb összeggel támogatta az egyletet - arra utal, hogy a jelentkezett tagok egyrésze a postán megküldött csekk és az átutalás lehetősége ellenére sem teljesitette tagdijbefizetési kötelességét. Az Egyletnek kiadása egyelőre nem volt, igy az emlitett összeg maradéktalanul rendelkezésre áll.

Az iskola igazgatójával történt egyeztetés után határozott az elnökség ugy, hogy a minden év márciusában rendezendő "Toldy Akademia" első helyezettjét támogatja. Ebben az évben egy oklevél és könyvjutalom formájában, de Thury Levente volt toldysta keramikusmüvész tavaszra elkészit egy tervezetet, mert szeretnénk valami maradandót, emlékezetest átadni a kiemelkedő diákoknak. (Levente a kerámia elkészitését természetesen honorárium nélkül vállalta) Igy jövőre már sikerül előbbre lépnünk. Sajnos a lehetőségeinket jelentősen behatárolja az Egylet anyagi helyzete, ezért itt és most fordulok a volt toldystákhoz, hogy aki teheti, adományokkal segitse az Egylet működését.

Számlaszám: Toldy Öregdiák Egylet, K&H 10400164-01611919-00000000

Jelentõs összeget emésztene fel a posta költsége. Ma már szinte mindenütt elérhetõ az internet, ezért mindenkit kérek, hogy ha van elektronikus levélcíme, azt közölje velem, ha eddig még nem tette meg (profalfoldy(a)primposta.com vagy profalfoldy(a)freemail.hu levélcímen, vagy postán: 2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 8., természetesen azt is, ha megváltozott a címe.

A programok és értesítések, hírek megtalálhatók az iskola honlapján (www.toldy.sulinet.hu), amit bármelyik internethelyrõl meg lehet keresni. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartás az Elnökség részérõl nem egyszerû, kérem a tagságot, hogy segítsen hozzá.

Az Elnökség várja a további ötleteket, javaslatokat a havonta tartandó elõadások személyére és témájára vonatkozóan.

A február 24-én 16 órakor esedékes következõ elõadás elõadója Taxner Tóth Ernõ, majd március 31-én 16 órakor Halász Péter elõadása a csángókról. Az elõadás helyszíne: Toldy Gimnázium fizika elõadója.

Azoknak, akik a tagdíjon felüli összeggel is támogatták az Egyletet, ezúton fejezzük ki köszönetünket.

2006. február 14.

Az elnökség nevében: dr Alföldy Ferenc


Hírlevél, 2005. szeptember

Kedves Barátaim!

Remélem, mindenkinek szerencsés volt a nyári pihenője és elég napfényt gyűjtött össze a hosszú téli estékre.

Egy évvel ismét öregebbek lettünk, és mielőtt még a téli depresszió teljes mértékben hatalmába kerít bennünket, örömmel vidítalak fel benneteket: új év kezdődik az Öregdiák Egylet történetében. Igaz, kicsit későn jelentkezem a levelemmel, de tudnotok kell, nem loptam a napot - egyebet sem - az elmúlt időszakban, és nem könnyű az ember fiának a dolga, ha szerveznie kell. Számos levelezés erre-arra több-kevesebb (de inkább kevesebb) sikerrel. Nem tudok beszámolni a jubileumi események jövőbeli programjáról, csak arról, hogy a lelkesedés ellenére a kiállítás látogatottsága kívánnivalót hagy maga után. Nem tudok beszámolni arról, hogy a gimnázium történetét feldolgozó könyv megjelenése hol tart. Nem tudok beszámolni arról, hogy őrült sok szakmai (és pénzügyi) támogatást, aktivitást tapasztaltam volna az öregdiák Egylet tagjai részéről. Nem tudok beszámolni arról, hogy az iskola honlapján felsorolt "hírességeink" oly nagyon érdeklődnének az alma mater irányába. Egy szó mint száz, kicsit a gitt-egylet tünetegyüttesét vélem felfedezni. De már gitt sincs? Valami hiányzik belőlünk. De mi az? Vagy a jelenlegi társadalmi-gazdasági-politikai helyzet az, amire mindez visszavezethető? Mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti? Mindenki a kuckójába húzódik? A maradék romos semmit sem érő egzitenciánkat féltjük, ami már nincs is? Hol a polgári élet virágját jelentő házi muzsikálás, nótázás, beszélgetés, borozgatás, ahonnan valami komoly dolog elindulhatna? Ha más nem is, mint hogy jól érezzük magunkat. Mivel lehetne felrázni bódult álmosságából, hogy ne mondjam tunyaságából az egyletet? Miért nem teszünk egymásért semmit? Toldys, segítsd a toldyst.

Na de félre a világfájdalommal. Volt azért eredmény is. Lelkes előadók készültek az előadásokra, és nem zavartatva magukat a csekély számú résztvevőtől, igazán színvonalas előadásokat tartottak. Sikerült toldysok révén álláshoz juttatni a gyergyószentmiklósi vízimolnár lányát, aki már hónapok óta az éhkoppot nyelte. Most is sikerült rávennem néhány embert az előadásokra, ennek során lehetőség lesz nosztalgiára, beszélgetésre, tere-ferére. Ezért azt előadások színhelyét megváltoztattuk: Favorit étterem, Reáltanoda utca és Magyar utca sarka, az Eötvös gimnáziummal átellenben. Parkolási lehetőség nincs, de van busz, metró. Fehér asztal mellett, egy kis harapnivalóval jobban múlathatjuk az időt. Erről az elnökség gondoskodik, a számlát a támogatók állják ( konyak, whisky és pezsgő nincs beleszámolva!).

A jövőbeni találkozás reményében küldöm a meghívót a következő előadásokra:

Szeptember 30. Péntek 16 óra:
dr. Sarkadi Balázs
(Tudományos kutató, Országos Gyógyító Központ):
Mit is várhatunk az őssejtektől?

Október 28. Péntek 16 óra:
Ligeti Imre
(volt Toldys diák és I. ker. polgármester):
Az első budai sportegylet 1869-ben a Toldy dísztermében alakult

2005.09.11.

dr. Alföldy Ferenc


Hírlevél, 2005. március

Kedves Iskolatársam!

Remélem mindannyian megkaptátok a Hírlevelet, amiben igyekeztünk a fontosabb információkat közölni. Korábban minden hónap csütörtökére terveztük a rendezvényeinket, sajnos a honlapon is ez az időpont maradt meg, ezzel szemben az összejövetelek pénteki napokon vannak. A korábbi program változtatása szükséges: A március 25-re a tervezett előadást (A szervátültetésekről) a nagyhét és nagypéntek, a húsvéti ünnepek miatt nem a tervezett március 25-én, hanem egy héttel korábban, március 18-án 16 órakor tartjuk.

Örömmel nyugtáztuk, hogy sokan a tagdíj összegén túl is támogatják az Egyletet. Kérünk mindenkit, hogy az átutalás során a nevét is tüntesse fel, mert a számlaszám alapján nehéz a befizetőket azonosítani!

A Gimnázium újságja vár tőlünk március 15-ig rövid, de hiteles, nevekkel feltüntetett történeteket. Ha valakinek van indíttatása, küldje el az elnök számára az írott anyagot: (profalfoldy(a)primposta.com) vagy levélben 2051. Biatorbágy, Karinthy F. u. 8.

A Gimnázium Klubjában péntekenként lehetőség van a kártyázók (bridzs) és a sakkozók összejövetelére. Kapcsolatfelvétel: Thimár Géza: 333-2870.

Meghívó
a Toldy Öregdiák Egylet Közgyűlésére

Időpont: 2005. április 29. 16 óra
Helyszín: Toldy Ferenc Gimnázium díszterme
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.

Napirend:
1. Az elnökség beszámolója az elmúlt év eseményeiről
2. Pénzügyi beszámoló
3. A 2004. évi költségvetés elfogadása
4. A 2005. évi költségvetés elfogadása
5. A 2005-2006. évi rendezvények tervezete
6. Egyebek (javaslatok, ötletek, támogatások, bejelentések)

Az Alapszabály értelmében:
A Közgyűlés a tagok összességéből áll. A Közgyűlést az Elnökség nevében a titkár hívja össze legalább évente egy alkalommal. A tagok 2/3-ának kérelmére a Közgyűlést össze kell hívni. Az egyesület ülései nyilvánosak.

A Közgyűlésről írásbeli meghívóval a tagokat legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az Elnökség által megjelölt napirend közlésével. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok minimum 50 %-a + 1 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén az új Közgyűlés időpontját nyomban ki lehet tűzni, arról a jelenlévőket szóban, míg a meg nem jelenteket írásban kell értesíteni a 8 napos határidő betartása mellett. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, erre a körülményre azonban mind az eredeti közgyűlés meghívójában, mind a megismételt közgyűlés ezen bekezdés szerinti értesítésében utalni kell.

Ennek megfelelően kérek mindenkit, aki a Toldy Öregdiák Egyletbe jelentkezett, hogy részvételével segítse elő (távolmaradásával ne akadályozza) a Közgyűlés határozatképességét!!!!

A közgyűlést követően kerül sor dr. Buzinkay Géza előadására a Toldy Gimnázium történetéről. "Ami a könyvből kimaradt" (A Gimnázium története könyv formájában is megjelenik, előjegyezhető az irodában [2500.-Ft] vagy megvásárolható lesz [3000.- Ft].) Változatlanul várjuk a Ki-kicsoda a Toldy Gimnáziumban rövid curriculumokat!

2005.02.27.

az elnökség nevében:
dr. Alföldy Ferenc


Új rendezvénysorozat (2005. 02. 13. )

A Toldy Gimnázium Klubjában a sakkozók megkezdték az összejöveteleket,
havonta két alkalommal. Várnak további jelentkezőket, sakkozókat, bridzselőket: Thimár Géza, tel:333-2870.


Hírlevél (2005. 01. 31.)

A Toldy Öregdiák Egylet első Hírlevelét ezúton juttatjuk el a kedves olvasó kezeihez. Ennek a Hírlevélnek az lenne a feladata, hogy tájékoztassak mindenkit arról, mi is történt az Egylet rövid életében.

Nem állíthatom, hogy minden zökkenőmentesen zajlott, de végül mégis sikerült elindulni egy úton, ami talán több-kevesebb kellemes időtöltéssel, haszonnal járt. Időrendben próbálom összeállítani a jelentősebb eseményeket és tájékoztatást nyújtani az Egylet anyagi helyzetéről is.

Mint tudjátok, elsősorban Antolik Árpád,  Megyeri Levente és Thimár Géza szervezésének köszönhetően 2004. március 19-én volt az Egylet alakuló közgyűlése. A jelenlevő 24 tag megválasztotta az elnökséget (dr. Alföldy Ferenc elnök, Flanek László alelnök, dr. Buzinkay Géza titkár, Antolik Árpád, Megyeri Levente, Poprády Géza és Thimár Géza). A jegyzőkönyvet vezette és ellenjegyezte dr. Dömötör László, ugyancsak volt toldysta diák. Az ő érdeme, hogy az Egylet Alapszabályát előkészítve, a közgyűlés azt megvitathatta, majd jóváhagyta.  A
Fővárosi Bíróság az egyletet nem vette nyilvántartásba, mert az Alapszabályban bizonyos hiányokat fedezett fel és ezek pótlását rendelte el. Ezért  a Közgyűlést ismét össze kellett hívni, ugyanazokkal a résztvevőkkel. 2004. május 4-én a megismételt közgyűlés a javításokat jóváhagyta és az Egyletet a Fővárosi Bíróság
nyilvántartásba vette.

Az Alapszabály teljes terjedelme megtalálható a Toldy Ferenc Gimnázium
honlapján (vagy ezen a linken), nyomtatott formáját az összejöveteleken osztjuk szét.

Július 13-án bejelentkeztünk az APEH Észak-budapesti Igazgatóságánál, ahonnan a 18114586-1-41 adószámot kaptuk, ezután a KSH-nál is bejelentkeztünk.

Az Aláírási címpéldány ugyancsak elkészült, bármilyen pénzügyi tevékenység csak az elnök és a titkár, vagy az alelnök és a titkár együttes aláírása mellett végezhető.

Számlát nyitottunk a Kereskedelmi és Hitelbank  16. sz. fiókjában (Bartók Béla út 9.), Toldy Öregdiák Egylet, számlaszámunk: 10400164- 01611919-00000000

A Gimnázium honlapján lehetőséget kaptunk az igazgató, Porogi András és Grusz Gergely, a honlap karbantartója jóvoltából az Egylettel kapcsolatos információk közléséhez. A honlap feltöltése folyamatosan történik.

Poprády Géza ötlete és segítsége nyomán elkészült az Egylet Krónikája, melynek egy része kézzel írott  (Thimár Géza) formában tartalmazza az Egylet megalakulásának történetét és nyomtatott formában a többi eseményt, adatokat, információkat.

A Várnegyed c. lap főszerkesztője, Sárvári Pap Gitta lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az Egylet fontosabb eseményeit, híreit  megjelentethessük.

Elkészült az Egylet pecsétje, kör alakú, középen a híres kilincs, körben "Toldy Öregdiák Egylet 2004".

A Hírlevéllel együtt küldjük a tagdíj ( és egyéb adományok) befizetésére szolgáló csekket. Az éves tagdíj 500.-Ft, de szívesen várunk és fogadunk minden egyéb anyagi támogatást.

A Gimnázium ebben az évben ünnepli 150 éves fennállását. A jubileumi ünnepségsorozat szeptember 26-án kezdődött, részletes beszámoló található a Honlapon. A jubileumi év alkalmából a Gimnázium kiállítást szervez, amihez segítséget várnak, dokumentumok, relikviák, fotók vagy egyéb anyagok formájában. Szervező: Molnár Péter és Válas Péter. Elkészült egy, a Toldy jelképét ábrázoló bronzplakett, beszerezhető az iskolában (5000.-Ft) és 2005. elején jelenik meg dr. Buzinkay Géza könyve a Gimnázium történetéről. Előjegyezhető a Gimnáziumban. Mindkét alkotás a Gimnázium anyagi támogatását is szolgálja!

Az Elnökség október 13-i ülésén elhatároztuk, hogy megpróbálunk egy "Ki kicsoda a Toldy Gimnáziumban" összeállítást létrehozni (volt diákok, tanárok). Aki részt kíván venni benne, az 6 sorban (12-es betűnagyság, 1,5-es sorköz, 60 karakter soronként) írja meg azt, amit magáról fontosnak tart, és küldje meg levélben vagy elektronikus úton az elnök címére (2051.Biatorbágy, Karinthy F. u. 8. vagy profalfoldy@primposta.com vagy alfoldy.ferenc@biatv.hu ) A felhívásra eddig sajnálatos módon csak hárman jelentkeztek illetve küldtek meg anyagot.

Újabb 20 volt toldysta diák jelentkezett belépésre, azonban a belépési nyilatkozatot csak egy diáktársunk küldte meg.
 
Toldy Gimnázium klubhelyiségében lehetőség van  péntek délutánonként (16-18 óra között) kisebb csoportok -sakkozók, kártyázók, beszélgetők - összejövetelére, az iskolai büfé üzemeltetője ígérete szerint előzetes rendelésre biztosítja a teát, kávét, üdítő italt, szendvicseket. Érdeklődés hiányában a klub működése még nem indult meg.

Az Egylet  az év második felében a szervezett előadásokat szeptember végén kezdte meg. Ekkor néhai Antall Józsefre, volt tanárunkra emlékezett Jeszenszky Géza történész, korábbi külügyminiszter. A későbbiekben a szervátültetésről (dr. Alföldy Ferenc), a számítógép történetéről (Gerl Zsolt) szerveztünk, több-kevesebb érdeklődéssel kísért előadásokat. Decemberben az összejövetel egy kibővített
elnökségi ülésnek felelt meg. Ekkor elhatároztuk, hogy mivel az Alapszabály lehetőséget ad tiszteletbeli illetve posztumusz tag cím odaítélésére, a jelenlevők  Antall József, Földi Béla, Freisinger Ernő, Jávor Albert, Megyeri József, Piroska Dezső, Nagyernyei Syko Dezső, Szabó Zoltán személyére tettek javaslatot.

A havonta esedékes összejövetelek színesebbé tétele érdekében irodalmi estet tervezünk az iskola színészekké vált volt diákjainak részvételével, utazási élményekről diapozitív és film(videó) vetítéssel, Karácsony előtti "bolhapiac" szervezésével, a befolyt összeg az Egylet pénztárát gazdagítaná.

Tagság: 2004.december 31-én a tagság 143 főt számlált, ezek mind kitöltötték a jelentkezési lapot. A tagsági díjat 81 tag fizette be.

Pénzügyi helyzet: Az Egylet vagyona 2005. 01. 10-én 156.972.- Ft volt. A bevételt a tagsági díjak és egy-egy nagyobb adomány képezték. Kiadást csak az Aláírási címpéldány elkészítése jelentett, az ügyvédi munka, a honlap ingyenesen történt, a postaköltség, csekk és bélyegző elkészítésének összege adományként vehető tekintetbe. Az adományozók nevét a Krónika tartalmazza.

Gondok: A tagdijakból és adományokból befolyó összeg az Alapszabályban meghatározott célok eléréséhez nem ad semmiféle lehetőséget. Fel fogja emészteni a számlavezetési dij, a postaköltség. A kapcsolattartás csak postai úton lehetséges, mert nem mindenki rendelkezik számitógépes kapcsolattal vagy ért az elektronikus levelezéshez, internetkezeléshez. Változatlanul nincs könyvelője az Egyletnek, és egyelőre olyat nem találtam, aki ingyen elvállalná. A klubélet, de az előadások látogatottsága is alacsony, javaslatok, ötletek nem érkeznek az elnökséghez, ami a tagság érdeklődését jelezné.

2005-ben folytatjuk a múlt évben megkezdett előadássorozatot:

2005.február 25. péntek, 16 óra, Toldy díszterem
Gerl Zsolt  (villamosmérnök, T-systems Hungary informatikai tanácsadó):
Madártávlatból a hazai informatikáról

2005. március25. péntek 16 óra, Toldy díszterem
dr. Alföldy Ferenc (egyetemi tanár, Transzplantációs és Sebészeti Klinika):
Szövet- és szervátültetés. Miről is van szó?

2005. április 29. péntek 16 óra, Toldy díszterem
dr. Buzinkay Géza történész:
A Toldy Gimnázium története. Ami a könyvből kimaradt

2005.május 27. péntek, 16 óra, Országos Széchényi Könyvtár, Budavári
Palota, F épület

Poprády Géza  könyvtáros:
A nemzet emlékezete. Az Országos Széchényi könyvtárról
(És a könyvtár megtekintése)

2005.01.26.

Az Elnökség nevében, üdvözlettel:

                                                                     
Dr. Alföldy Ferenc


176
ImpresszumLevél a webmesternekÚjdonságok, frissítések